အဆင့္(၁)


၁) Start က All Programs ကေန Paint ကုိ ဖြင့္ပါ။
၂) Paint ေပၚလာရင္ Open ကေန မိမိတုိ႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ ဓါတ္ပံုကုိ ဖြင့္လုိက္။
၃) ဓါတ္ပံုေပၚလာရင္ Save As လုပ္။ Save As Box ေပၚလာရင္ File name မွာ ေပးခ်င္ရာေပး။ ေနာက္က ico ေလး ထည့္ေပး။ (ဥပမာ - myphoto.ico ေပါ့)
၄) Save as type မွာ 24-bit Bitmap (*bmp,*dib) ကုိေရြးၿပီး မိမိႏွစ္သက္ရာမွာ Save လုိက္ပါ။

အဆင့္(၂)

၁) မိမိတုိ႔ ေျပာင္းခ်င္တဲ့ Folder ကို Right Click လုပ္ပါ။ Properties ကုိ ေရြး။
၂) Box က်လာရင္ Costoumize ကုိ ေရြး။ Change Icon ကုိ ႏွိပ္။ Browse ထဲမွာ ပထမက မိမိတုိ႔လုပ္ထားတဲ့ ပံုကုိ ေရြးလုိက္။
၃) Ok ။ Apply ။ Ok ေပါ့။ ဒါဆုိ ၿပီးၿပီ။


Htet Htet
1/17/2011 04:26:30 pm

Reply
Htet Htet
1/17/2011 04:28:15 pm

Folder ေတြမွာဓါတ္ပံုေလးေတြထည့္တာကိုတင္ေပးတဲ့အတြက္
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္

အခုလိုသိခ်င္တာေလးေတြရတဲ့အတြက္ေက်းဇူးကမၻာပါ

ReplyLeave a Reply.