ကိုယ္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ ပိတ္ခါနီပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဖြင့္ခါစပဲ ျဖစ္ျဖစ္...

ကြန္ပ်ဴတာကို ေပါ့ေပါ့ေလးျဖစ္ေအာင္ အမႈိုက္ေတြကို ရွင္းလင္းေပးရပါတယ္...

ပထမဆံုး Start ေအာက္ကေန run box ကိုဖြင့္လိုက္ပါ။

(Window + R ) နဲ႕ တဲြဖြင့္ရင္လည္း ရပါတယ္။ အဲဒီ Run box မွာပဲ

၁။ temp ရိုက္ Select All (Ctrl +A) လုပ္ ( Shift + Delete ) နဲ႕ဖ်က္ပစ္လိုက္။

၂။ %temp% ရိုက္ Select All (Ctrl +A) လုပ္ ( Shift + Delete ) နဲ႕ဖ်က္ပစ္လိုက္။

၃။ prefetch ရိုက္ Select All (Ctrl +A) လုပ္ ( Shift + Delete ) နဲ႕ဖ်က္ပစ္လိုက္။

၄။ recent ရိုက္ Select All (Ctrl +A) လုပ္ ( Shift + Delete ) နဲ႕ဖ်က္ပစ္လိုက္။

၅။ cookies ရိုက္ Select All (Ctrl +A) လုပ္ ( Shift + Delete ) နဲ႕ဖ်က္ပစ္လိုက္။

၆။ Recycle BIn ကိုလဲ Right click >> empty recycle bin ႏွင့္ ရွင္းေပးပါ.........အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ.............. masoesoe.97@gmail.comLeave a Reply.